De introductie van een nieuw effectief insecticide door FMC werd door de glastuinbouwsector met open armen ontvangen. Het werd al snel het meest gebruikte insecticide en is bijna onmisbaar in verschillende teelten. Om resistentie en daarmee wegvallen van het middel te voorkomen, is het cruciaal dat telers het middel op de juiste manier en in de juiste dosering toepassen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers het belang van een correcte toepassing inzien en daarnaar handelen?

De uitdaging

Een nieuwe manier van werken

Voor een optimaal resultaat is een vroegtijdige inzet van het middel van belang en een bloktoepassing (twee behandelingen meteen tussenperiode) essentieel in het kader van resistentiemanagement. Dit is anders dan telers gewend zijn. Bovendien lijkt een eenmalige behandeling op het eerste oog voldoende effectief en levert het achterwege laten van de tweede behandeling kostenbesparing op. Het effect daarvan wreekt zich pas na verloop van tijd.

De oplossing

Urgentie correct gebruik benadrukken

Als je de doelgroep wilt motiveren te veranderen of zich te houden aan de juiste toepassing, is het belangrijk dat ze het belang daarvan zelf inzien door duidelijk te maken dat onjuist gebruik kan leiden tot resistentie en daarmee het wegvallen van een essentieel insecticide. Naast het wijzen op de consequenties voor het eigen bedrijf hebben we ook nadrukkelijk gewezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector.

De invulling

Best practices en key opinion leaders

In de communicatie naar telers is veel aandacht besteed aan het correct toepassen van het insecticide. Dat bestond onder andere uit het goed visualiseren van de toepassing met een infographic. In communicatie naar de telers is gebruikgemaakt van key opinion leaders, vooraanstaandetelers als adviseurs, die hun ervaringen met de inzet van het middel delen en wijzen op het belang van een goed resistentiemanagement. Daarvoor hebben we technische artikelen geschreven voor vakbladen en de website van FMC. Verder hebben we video’s gemaakt met praktijkervaringen die via e-advertorials en banners op online platforms en via online nieuwsbrieven met telers zijn gedeeld. Daarnaast heeft het benaderen van vakmedia de nodige free publicity opgeleverd.

Het resultaat

Bewustwording en correct gebruik

Door het delen van ‘best practices’ en het benadrukken van de urgentie van correct gebruik, is de bewustwording binnen de sector vergroot. Telers begrijpen nu beter dat consequent toepassen van de juiste methoden en middelen essentieel is voor het behoud van een gezonde oogst en beschikbare middelen.

Terugkoppeling van teeltadviseurs leert dat zij merken dat meer telers het vanzelfsprekend vinden zich aan de resistentiemaatregelen te houden. Het is daarnaast gemakkelijker geworden om het thema resistentiemanagement bij de telers aan te snijden.

Neem contact met ons op

weten wat wij voor jou kunnen doen?

Bel of mail ons en hopelijk zien we elkaar binnenkort voor een kennismaking. Bij jou, bij ons of online. We denken graag met je mee!

Cookies! We gebruiken Google Analytics om onze website te analyseren