Cookies Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. In ons cookiebeleid leest u hier meer over. Door op een link op deze website te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies.
Blog

Goede communicatie is belangrijk en wordt steeds belangrijker voor de agrisector. De informatie binnen de high-tech landbouw wordt steeds complexer. De sector ligt onder het vergrootglas van de maatschappij. Wat speelt er? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? En hoe werkt het? Wij delen onze bevindingen en ervaringen. 

Split run

A/B-testen bij e-mailing legt bloot wat werkt bij uw doelgroep

13-12-2019

Het mooie van digitale media zoals een e-nieuwsbrief is dat je precies kunt meten hoe succesvol het is. Tenminste als je van te voren de criteria hebt bepaald. Kijk je naar het percentage geopende nieuwsbrieven, het aantal kliks naar een actiepagina of landingspagina of meet je het af aan het aantal mensen dat reageert op de nieuwsbrief?

Succesfactoren monitoren

Door goed te monitoren krijg je na verloop van tijd inzicht in de succesfactoren bij de doelgroep(en) die u wilt bereiken. Een eenvoudige manier om hier sneller en wellicht ook beter inzicht in te krijgen is door een zogenaamde split-run e-mailing te versturen.

Mailing vergelijken
Bij een A/B-test (of split-run) maak je twee versies van de mailing. Stuur de ene groep versie A en de andere versie B en meet welke van de twee het beste scoort. Dit is een ideale manier om de mailing vooraf te testen. Zeker bij een groot adressenbestand kunt u zo de mailing optimaliseren en het rendement verhogen.

Agrarische doelgroepen
Om valide conclusies aan een test te verbinden, is een minimale grootte van de testpopulatie nodig. Afhankelijk van de variatie tussen de te testen mailingen, kan dat al gauw enkele honderden adressen zijn. Bij kleine doelgroepen (wat in de agrarisch sector nogal eens het geval is) heeft vooraf testen niet altijd zin. Niet doen dan? Toch wel. Een A/B-test levert informatie op voor het optimaliseren van een volgende mailing.

Variabelen om te testen in een split-run e-mailing

De onderwerpregel
De onderwerpregel is van grote invloed op het wel of niet openen van de nieuwsbrief. Spreekt het aan? Prikkelt het onderwerp? Nodigt het uit om er meer over te weten? Varieer hierin en kijk wat het hoogste openingspercentage heeft bij uw doelgroep

Buttons en links
Varieer de kleur van de link of button om te zien waar het vaakst op wordt geklikt.

Beeldgebruik
Wat prikkelt het meest tot verder lezen? Een foto van de machine of een foto van de gebruiker die vertelt over de machine?

Lay-out en opmaak
Nodigt de mailing uit om er doorheen te scrollen en verder te klikken? De volgorde, de hoeveelheid tekst en het beeldgebruik kunnen van invloed zijn op het klikgedrag.  

Moment van verzenden
Kies twee verschillende momenten om erachter te komen op welk moment u de nieuwsbrief het beste kunt versturen.

De afzender
Maak het uit of de nieuwsbrief van een info-adres komt of van een contactpersoon?  

Een paar tips voor u begint met A/B-testing

  1. Bedenk wat u wilt 'testen' en beperk u tot die ene variabele; als de onderlinge verschillen tussen twee versies te groot zijn, weet u nog niet wat effect had.
  2. Zorg voor voldoende omvang van de te benaderen doelgroep om er conclusies aan te kunnen verbinden.
  3. Zorg voor een aselecte opdeling van het totale adressenbestand; de testpopulaties moeten met elkaar te vergelijken zijn.
  4. Analyseer de verschillen aan de hand van de statistieken van de nieuwsbrief. Kijk of er patronen zijn te ontdekken.
  5. Bedenk hoe u de resultaten kunt gebruiken voor het optimaliseren van de volgende e-mailnieuwsbrief.

Een split-run mailing geeft inzicht in wat werkt bij uw doelgroep en wat u beter niet kunt doen. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar kan wel een eyeopener zijn. Het is in ieder geval leuk om te doen en spannend om te zien of er verschil is. Veel plezier.

E-mailmarketing effectief inzetten

E-mail is nog altijd een van de meest gebruikte communicatiemiddelen. Wij zetten onze kennis van de sector en de doelgroep in om e-mailmarketing tot een succes te maken. Meer weten? Neem contact met ons op.