Uiergezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor melkveehouders en hun dierenartsen. Diergezondheidsbedrijf Zoetis kwam bij ons met de vraag om de uierinjector OrbeSeal ruim 10 jaar na de introductie opnieuw op de kaart te zetten. Het doel van de campagne is enerzijds nieuwe gebruikers werven en bij bestaande gebruikers het toepassen van de injector in de bedrijfsvoering in te bedden.

De uitdaging

Van niet-gebruikers gebruikers maken

Waar OrbeSeal in de beginjaren de eerste en enige was, deden in de loop van de tijd verschillende andere speenafsluiters hun intrede. Daarnaast was er ook nog een groep melkveehouders die geen teatsealers gebruikten bij het droogzetten van hun koeien. Waarom zou een melkveehouder tien jaar na de introductie van alsnog geïnteresseerd raken in de toepassing ervan?

De oplossing

Marketingconcept met meetbaar resultaat

In het marketingconcept dat wij samen met Zoetis ontwikkelden staat de dierenarts als coach en adviseur van de melkveehouder centraal.
In MAX10 staan een SMART gedefinieerd doel en een voor dierenartsen en melkveehouders belangrijke KPI centraal: in tien stappen naar maximaal 10% nieuwe uierinfecties in de droogstand. Het concept maakt de aanpak en de belofte concreet en het resultaat meetbaar.

De invulling

Adviseurs en gebruikers faciliteren in juiste toepassing

Voor het traject ontwikkelden we een praktische online tool om dierenartsen te faciliteren bij de begeleiding van melkveebedrijven en offline materialen voor dierenartsbezoekers, dierenartsen en melkveehouders. Aan de hand van een checklist lopendierenarts en melkveehouder alle aspecten van de droogstand na. Zo krijgt de dierenarts inzichtelijk welke verbeterpunten er op het bedrijf zijn. Iedere tien weken is er een meetmoment. De online tool maakt aan de hand van grafieken en tabellen aan de keukentafel inzichtelijk in hoeverre het advies tot verbetering van de uiergezondheid leidt.

 

Motiveren met duidelijke actiepunten en meetbaar resultaat

Het resultaat

Merk laden met concrete belofte aan gebruiker

Met een totaalaanpak en een inhoudelijk sterk merkverhaal bereikte Zoetis nieuwe gebruikers en versterkte het partnerschap met dierenartsen en dierenartsenpraktijken. Dooreen jaar lang de focus te leggen op een specifiek onderwerp als droogstand, versterken dierenarts en melkveehouder hun samenwerking en etaleert Zoetis haar thought-leadership in uiergezondheid. 

Neem contact met ons op

weten wat wij voor jou kunnen doen?

Bel of mail ons en hopelijk zien we elkaar binnenkort voor een kennismaking. Bij jou, bij ons of online. We denken graag met je mee!

Cookies! We gebruiken Google Analytics om onze website te analyseren