Cookies Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. In ons cookiebeleid leest u hier meer over. Door op een link op deze website te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies.
Blog

Goede communicatie is belangrijk en wordt steeds belangrijker voor de agrisector. De informatie binnen de high-tech landbouw wordt steeds complexer. De sector ligt onder het vergrootglas van de maatschappij. Wat speelt er? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? En hoe werkt het? Wij delen onze bevindingen en ervaringen. 

Webinar

Checklist webinar

4-10-2018

Webinars (webcasts) zijn in B-to-B marketing en communicatie een mooie en effectieve manier om een groep professionals te informeren of op te leiden. Ze zijn laagdrempelig, bieden excellente presentatiemogelijkheden en bovendien interactie met de deelnemers. Of het nu gaat om agrariërs of om erfbetreders zoals dierenartsen, voeradviseurs of teeltadviseurs: met een webinar kunt u in korte tijd uw boodschap in alle hoeken van het land verspreiden.

Webinars bieden kansen voor contentmarketing, leadgeneration en ook voor training en opleiding of interne communicatie. Het organiseren van een succesvol webinar vraagt, net als het organiseren van een bijeenkomst, een serieuze voorbereiding. Begin dus op tijd.

Voorbereiden

Een goede voorbereiding is het halve werk. Reken op minimaal zes weken als je je eerste webinar organiseert.

Strategie

 • Wat is je doel?
 • Wat en wie wil je bereiken? Wat is je boodschap?

Praktische invulling

 • Wie is/zijn de presentator/spreker(s)?
 • Wanneer vindt het webinar plaats?
 • Waar neem je het webinar op?
 • Zorgen voor adequate techniek & meer dan goede technologie
 • Zorgen dat de spreker(s) vertrouwd raken met de camera en de techniek/software

Promotie

 • Je promotiestrategie bepalen
 • Je promotiecampagne uitrollen
 • Rekenen op intensieve promotie in de week voorafgaand aan het webinar

Organisatie

 • De inschrijving van deelnemers stroomlijnen en deelnemers van inloggegevens voorzien

Content

 • Zorgen voor boeiende presentaties: maak je content zo concreet mogelijk en stem deze af op je doelgroep en het medium.
 • Voldoende interactie met de deelnemers inbouwen: stel vragen, chat, zet polls uit

Presentatie

 • Zorgen dat het er ogenschijnlijk moeiteloos uitziet
 • Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Live webinar (webcast)

Hanteer als uitgangspunt voor een marketingwebinar 30-60 minuten. Daarin kun je voldoende diepgang bieden zonder dat (veel) deelnemers voortijdig afhaken. Een training of opleiding kan natuurlijk langer duren, maar houd rekening met de spanningsboog van de deelnemers en streef naar maximaal 90 minuten. Ga ervan uit dat van de ingeschreven deelnemers ongeveer de helft de livestream volgt.

 • Inzet van een gespreksleider/gastheer/moderator overwegen die de spreker(s) introduceert, het gesprek op gang houdt en de interactie met deelnemers in goede banen leidt; dat ontlast de spreker(s) en komt de kwaliteit van het webinar ten goede. 
 • Zorgen voor voldoende ondersteuning
 • Zorgen voor interactie met de deelnemers
 • Maak een opname: deelnemers (en eventueel niet-deelnemers) kunnen het webinar dan on demand terugkijken

Na afloop

 • Video on demand beschikbaar maken: voor degenen die willen terugkijken en de ingeschrevenen die de video achteraf bekijken.
 • Follow up deelnemers/leads (in samenhang met het doel van het webinar, zie voorbereiding)

Evalueren

Vergeet niet om achteraf met je webinarteam te evalueren: heb je je doel bereikt en wat zou je de volgende keer anders aanpakken? Kijk naar de voorbereiding, de promotie, de techniek, de live uitzending en de resultaten/leads.