MultiMediaMeter

Hoe bereikt u uw agrarische doelgroepen?
AgriCommunicatie is samen met collega-communicatiebureau ReMarkAble initiatiefnemer van MultiMediaMeter. Dit is een kwalitatief (interviews) en kwantitatief (enquêtes) onderzoek onder specifieke agrarische doelgroepen naar de manier waarop zij zich informeren. Zo hebben we zicht op de bladen die men leest, de websites die ze bezoeken en alle andere bronnen die de doelgroep belangrijk vindt voor de informatievoorziening en het beslisproces. Zo kunnen we onafhankelijk en onderbouwd adviseren wat voor uw communicatie de meest interessante kanalen zijn.