Cookies This websites uses functional, analytical and tracking cookies. In our cookie policy you’ll read more about them. By continuing browsing our website, you accept the use of these cookies.
User agreement (Dutch)

Gebruiksovereenkomst van besloten vennootschap Opraappers Communicatie b.v. statutair gevestigd in Doetinchem.

AgriCommunicatie is een handelsnaam van Opraappers Communicatie B.V. welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09149399. Waar wordt gelezen AgriCommunicatie wordt bedoeld Opraappers Communicatie b.v.

Gebruikersovereenkomst

AgriCommunicatie hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de AgriCommunicatie website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de AgriCommunicatie website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze internetsite wordt u aangeboden door AgriCommunicatie. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. AgriCommunicatie is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. AgriCommunicatie behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.AgriCommunicatie.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij AgriCommunicatie niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Gebruik persoonsgegevens
AgriCommunicatie verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de AgriCommunicatie website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. AgriCommunicatie gebruikt, wanneer u daar toestemming voor heeft verleend, uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services van AgriCommunicatie en haar relaties en om contact met u opnemen om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.
AgriCommunicatie houdt bij welke websites en pagina’s onze klanten bezoeken in AgriCommunicatie, om te bepalen welke AgriCommunicatie services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen AgriCommunicatie naar klanten wiens gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Cookies
De website van AgriCommunicatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site.

Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site.

Copyrights
Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze site mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AgriCommunicatie. Via de menu optie 'contact' kunt u contact opnemen met AgriCommunicatie voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mail gebruik
Aan AgriCommunicatie toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. AgriCommunicatie doet er alles aan om redelijkerwijs te voorkomen dat e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door AgriCommunicatie. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Wijzigingen verklaring
AgriCommunicatie zal zo nu en dan de Gebruikersovereenkomst updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. AgriCommunicatie raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe AgriCommunicatie uw informatie beschermt.

Contact informatie
AgriCommunicatie heet uw commentaar betreffende deze Gebruikersovereenkomst welkom. Als u van mening bent dat AgriCommunicatie niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met AgriCommunicatie via directie@opraappers.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van AgriCommunicatie van toepassing, welke wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden of te openen is onder deze link: algemene voorwaarden